Over de geboden
Geboden, makkelijk na te volgen, als...
of, fouten zijn oriŰntatiehulpjes.

 

Een gebod is volgens de encyclopedie "een verplichtende wilsuiting".

In een "the´stische maatschappij" gaat men ervan uit, dat de mens niet in staat is "goed en kwaad" te onderscheiden.
Daarom heeft hij behoefte aan "Gods leiding" in vorm van geboden en kan daardoor evenwel toch nog de (eeuwige) gelukzaligheid verkrijgen.

Deze geboden zijn door God opgesteld, en door mensen opgeschreven. Ze zijn later door weer andere mensen vertaald en in een ruime vrijheid (zelden in hun eigen nadeel) door duizenden theologen verschillend ge´nterpreteerd.

Zo kan het gebeuren, dat verschillende volkeren, die opgroeien met dezelfde geboden, elkaar wederzijds trachten schade toe te brengen of in sommige gevallen elkaar uit te roeien.

De "vrolijke athe´sten" gaan er van uit, dat de mens wel degelijk bekwaam is te onderscheiden in "goed en kwaad".

"Zonde", zoals de religieuzen het noemen, levert zelden, en indien toch, dan maar voor korte tijd, een voordeel op.
Wie steelt, liegt of doodt, leeft voortdurend met de angst, zelf bestolen, belogen of gedood te worden.

Wie bedriegt en lastert, wordt zelf het meest bedrogen en belasterd.
Wie benijdt, zal niet gelukkig worden, omdat het onmogelijk is alles te krijgen, wat men benijdt.

Het is eenvoudiger regels na te komen die ons ten voordeel zijn, dan ons naar willekeurige geboden en verboden te richten, die ons belemmeren en beknotten.

"Vrolijke athe´sten" gedragen zich bewust zijnde van hun eigen verantwoordelijkheid, omdat ze inzien, dat zij alleen dan gelukkig kunnen zijn, als de gemeenschap waarin ze leven, harmonisch is.

terug naar

 

Inhoud