Over "als", of wie zal ik geloven?
Hoe er met "als" geld verdient wordt.

 

*   Als ik maar eens groot en slank was, dan…beweert de kleine dikke.

*   Als ik maar eens grote boezem had, dan   beweert de platte.

*   Als ik maar eens gespiert lichaam had, dan…beweert de schraalhans.

*   Als ik maar eens rijk was, dan…beweert de arme.

*   Als ik maar eens mijn vreet-, drink-, sex-, speel-, koopzucht onder controle had, dan…beweren zo velen.

Als er het woordje als niet zou zijn, ja dan...
Het heeft zich inmiddels in onze hersenen verankerd.
Iedere dag wordt dit verlangen herhaaldelijk door allerlei mensen, media reclameboodschappen, politici, en andere krachtenvelden aangewakkerd.

"Vrolijke atheďsten" trachten zich daartegen te verzetten.

*    Wij geloven het niet onvoorwaardelijk, wanneer iemand ons vertelt, dat het ons beter gaat, als wij dit of dat kopen.

*    Wij geloven het niet onvoorwaardelijk, wanneer iemand ons vertelt, dat het ons beter gaat, als wij dit of dat doen.

*    Wij geloven het niet onvoorwaardelijk, wanneer iemand ons vertelt, dat het ons beter gaat, als wij dit of dat laten.

Wanneer iemand ons vertelt, dat het dringend nodig is dit af dat te kopen, te doen of te laten, denken wij er eerst kritisch over, "of zijn bedoelingen al dan niet baatzuchtig zijn”? Wat voor belangen steken daarachter?

Wil hij macht over ons hebben? - Een bijgedachte, die veelal door machthebbers uit kerk en maatschappij verspreid wordt; zwartrokken en politici.

Wil hij ons mogelijk in bezit nemen? - Een bijgedachte, die graag door naaste familieleden en intieme vrienden zonder erg gebruikt wordt.
Wil hij "alleen maar" geld verdienen aan ons? - Een bijgedachte die voornamelijk bij reclamemensen, verzekeringsagenten, bankinstellingen en zakenlieden op de voorgrond staat.

*   Het kan best zijn dat het ons beter gaat, als wij dit of dat kopen.

*   Het kan goed zijn dat het ons beter gaat, als wij dit of dat doen.

*   Het kan goed zijn dat het ons beter gaat, als wij dit of dat laten.

Zorgvuldig controleren wij, of het dringend noodzakelijk is, dit of dat te kopen, te doen of te laten.

Men kan niet alles weten, dus laten wij ons voorlichten en adviseren. Maar dan wel hoofdzakelijk door mensen, die geen macht over ons trachten te hebben, ons niet in bezit willen nemen en geen geld aan ons beogen te verdienen.

terug naar

 

Inhoud