Over angst & vrees
Angst of vrees - dat zou je moeten kunnen onderscheiden.

 

Volgens VanDale is vrees: gevoel van beduchtheid voor iets onaangenaams of schadelijks dat als gevolg van eigen handelingen zou kunnen geschieden, of van een afkeer ongevallig te zijn. Vrees wordt van angst onderscheiden doordat zij aan een object gebonden is.

Zonder vrees zou ons leven niet van lange duur zijn.
Vrees is nodig om onze bestaan te waarborgen.
Vrees is eenvoudigweg de beschermingsinstallatie, die ons waarschuwt, wanneer wij al te lichtzinnig ons gezondheid en ons leven in gevaar brengen.

Angst is het gevoel van beklemming veroorzaakt door een wezenlijk of vermeend dreigend onheil of gevaar. In psychologische zin onderscheiden van vrees, doordat angst geen bepaalde inhoud heeft, maar een algemeen gevoel van bedreigdheid of onveiligheid is; in het bijzonder levensangst.

De grens tussen angst en vrees is niet duidelijk aan te geven.

Wie bij een onweer op een open veld staat, heeft wel redenen genoeg, om te vrees te hebben.
Wie datzelfde gevoel heeft, in een huis met een bliksemafleider, moet toegeven, dat hij geen vrees, maar angst heeft.

Samenvattend kan men zeggen: vrees heeft een positieve lading, daarentegen angst een negatieve.
Iedere mens kent deze beide gevoelens en kan ze de ene keer goed, de andere keer slecht en soms helemaal niet onderscheiden.

Kom je eenmaal tot een oordeel, dan laat jij je niet meer zo gemakkelijk van het tegendeel overtuigen.

Iemand met vliegangst vind duizend argumenten, om zijn gevoel als vrees te beschouwen.
Inderdaad stort af en toe eens een vliegtuig neer.

Een mens die angst heeft voor spinnen, heeft het met zijn argumentatie een beetje moeilijker. Zijn angst overwinnen, kan hij in de regel niet zo licht.

Hier is het duidelijk, dat wanneer het verstand ons zegt, dat angst ongegrond is, je dit niet eenvoudigweg van je af kan zetten.

Kunnen, of willen wij niet?

Generaties doctoren, psychologen en psychiaters breken daar al eeuwen hun hoofd over. Een "betweter", die beweert, hier de oplossing voor te hebben.

Hier verschijnen de "demagogen" met hun manipulatietechnieken ten tonele.
Zij kennen alle vormen van angst en vrees, die zij willen manipuleren.

Bedoeld wordt hier, zij die macht over ons wensen te hebben, ons in bezit willen nemen of geld aan ons willen verdienen.

"Vrolijken athe´sten" zijn op hun hoede voor journalisten, die onze angst willen misbruiken, om zo hun reportages beter te kunnen verkopen.

"Vrolijken athe´sten" zijn op hun hoede voor zielzorgers, die onze angst willen misbruiken, om zo hun kerken te vullen.

"Vrolijken athe´sten" zijn op hun hoede voor bankiers en verzekeringsagenten, die onze angst willen misbruiken, om zo hun winsten te verhogen.

"Vrolijken athe´sten" zijn op hun hoede voor politici, die onze angst willen misbruiken, om zo stemmen te winnen.

"Vrolijken athe´sten" zijn principieel op hun hoede, om door hun angsten geterroriseerd te worden, zij willen zelf over hun leven beslissen.

terug naar

 

Inhoud