Over het belangrijkste
Ieder diertje zijn pleziertje.

 

Er zijn mensen, die beduidend meer tijd besteden aan het wassen van hun auto, dan dat ze ermee rijden. Het eigenlijke doel van je auto, waar die althans voor gemaakt is, is het rijden en niet het gewassen worden.

Kan men dit zo laten staan?

Reeds in de oudheid was Aristoteles al in zijn werk: “Ethica Nicomachea” op zoek naar het essentiële. Hij stelde vast, dat ondanks een lange rij van "waarom vragen en daarom antwoorden", steeds het zoeken naar het geluk voor alle mensen centraal staat.

Hij zei: “als er dan een doel is van de dingen die wij doen, dat we om zichzelf willen en alle andere doelen omwille daarvan, en als we niet alles weer omwille van een ander doel kiezen […] is het duidelijk, dat dit het goede en wel het hoogste goed moet zijn.[…] Algemeen wordt aangenomen dat het geluk meer dan wat dan ook dat karakter heeft. Geluk kiezen we namelijk altijd om het geluk zelf en nooit om iets anders”. (Aristoteles, Ethica Nicomachea, boek 1)

In verstaanbaar Nederlands klinkt dat ongeveer zo:
Op de vraag: "waarom doen wij dit of dat", volgt altijd een antwoord met een meer of minder steekhoudende toelichting.

Bijvoorbeeld: "waarom koop ik mij een vislijn"? - "Omdat ik vissen wil vangen". ”Waarom wil ik vissen vangen"? - "Omdat mij dat gelukkig maakt".
Soms kan deze "waarom - daarom” - lijst een beetje langer zijn, maar uiteindelijk (ook bij andere voorbeelden) belandt je altijd bij het antwoord: "Omdat het mij gelukkig maakt".

Of de verklaarde wil inderdaad het geluk brengt - onweerstaanbare neigingen laten groeten - staat hier niet ter debat, de wil is in elk geval daar.

Als "vrolijke atheďsten" zoeken wij bewust naar het geluk en leven niet gewoon in het wilde weg.

Niet steeds doen wat andere doen, om dan verbaast te zijn, dat het geluk niet van hen uit komt, maar bewust datgene doen, wat ons zelf dichter bij het geluk brengt. En het dan ook waarnemen als het komt!

Als je het zo bekijkt, kan het hoofddoel van een auto wel het rijden zijn, maar kunnen even zoveel andere manieren van omgaan met die auto je ook gelukkig maken.

Het uiteindelijke doel van alle uitvindingen moet zijn: ons dichter bij het geluk te brengen.

Stop met het zoeken naar uitvluchten. Wees niet bang iets te ondernemen, waar een ander niet dadelijk de zin van herkent.

Wanneer iemand gelukkiger wordt van het wassen van zijn auto, dan het autorijden zelf, is voor hem het eigenlijke doel al bereikt.

terug naar

 

Inhoud