Over Auto's

Leve het idividuele verkeersmiddel!

 

Als men met de auto onderweg is, heeft men het gevoel, dat niemand tijd heeft. Iedereen tracht haastig tijd te ôwinnen".

Je zou geneigd zijn te denken: ze hebben allemaal auto's met houten banken, geen verwarming, totaal onbehaaglijk en daarom willen ze allemaal zo vlug mogelijk naar huis, waar ze alle comfort hebben.

Het is eerder omgekeerd. Auto's hebben de beste stereo-installaties, verwarmde zittingen en andere snuisterijen; zo goed en zo duur, dat men zich thuis alleen maar "jaffameubels" kan permitteren.

Het is niet zo, dat ik "van achter de maan kom". Ik weet maar al te goed, dat de spanning van de tijdwinst op zich zelf beschouwd het genot is. (hebben wij al allemaal achter de rug).

Als het dan een genot is, hoezo is er dan niemand verheugd over en hebben we inplaats daarvan zo een zuurkijkerig gezicht? En zo er eens een lacht, is dat meer een grijnslach.

Auto rijden is in elk geval iets voor individualisten. Dat kan men heel goed herkennen, als men zijn auto als eerste in het parkverbod neerzet. Binnen een half uur staat gegarandeerd de hele straat volgeparkeerd met kuddedieren. Of wanneer er tijdens het spitsuur snelheidscontrole is, wordt iedereen geflitst, op een paar uitzonderingen na. Iedereen past zich aan, aan het "vloeiende verkeer".
Het fraaiste zijn de mistige herfstdagen. Als je daar even te laat remt, en je voorganger in elkaar schuift, kan het gebeuren, dat er dit na u nog 350 anderen doen.

Dan wordt er niet meer gelachen.

"Vrolijke athe´sten" noemen het geen verbetering van de levenskwaliteit, wanneer ze bij anderen, om welke reden dan ook, op hun bumper kleven.
"Vrolijke athe´sten" noemen het geen verbetering van de levenskwaliteit, wanneer zij zich voortdurend in een stress begeven.
"Vrolijke athe´sten" noemen het geen verbetering van de levenskwaliteit, hun frustraties (dit is het knakpunt) op de autosnelweg af te reageren.

"Vrolijke athe´sten" noemen het een verbetering van de levenskwaliteit, wanneer zij met hun auto comfortabel van A naar B komen.
"Vrolijke athe´sten" noemen het een verbetering van de levenskwaliteit, andere verkeersdeelnemers als partners en niet als hun rivalen te zien.
"Vrolijke athe´sten" noemen het een verbetering van de levenskwaliteit, wanneer zij geen slaaf zijn van hun voertuig, maar wel profiteur van hun voertuig.

terug naar

 

Inhoud