Over de waarschijnlijkheid geboren te zijn
Het is zo mooi, een mens te zijn.

 

Hebt u er al eens over nagedacht, hoe klein de waarschijnlijkheid was, dat precies u geboren werd?

Indien uw moeder op de dag van uw voortplanting net geen zin had, was er van u niets terechtgekomen.

Als uw grootvader op de dag van de verwekking van uw moeder net geen zin had, was er van uw moeder eveneens niets terechtgekomen - en van u al zeker niet.

Als uw overgrootmoeder op de dag van de verwekking van uw grootvader net geen zin had, was er niets gekomen van uw grootvader, van uw moeder al zeker niets, en van u al drie keer niks.

Hoe ver kunnen wij dit spelletje nog doorspelen? Deze kleine optelling is afdoende, denk ik, om aan te tonen, dat de waarschijnlijkheid van geboren worden, zeer gering is.

Op deze wetenschap kunnen wij op verschillende manieren reageren.

Ofwel beeld ik mij iets in. Zo in de trant van "ik ben de uitverkorene", of ben ik er gewoon blij om, dat het toeval net mij heeft laten geboren worden.

Als ik mij voor de uitverkorene houd, gaat er in het leven zo het één en het ander verkeerd.

Wij "vrolijke atheïsten" vinden het juist heerlijk, dat het toeval ons heeft laten ontstaan.

Er gaat in het leven zo het één en het ander buiten ons om - dit nemen wij met spijt ter kennis - maar het feit, dat juist wij in het genot van de dagelijkse genoegens van het leven komen vinden wij fantastisch.


terug naar

 

Inhoud