Over de seksuele chantage
Wat moet, wat mag, en wat verboden is?

 

Wie durft te beweren, “ik heb geen problemen met mijn seksualiteit”, liegt!
Onnoemelijk veel psychiaters, psychologen, uitgevers, journalisten, filmproducenten en autoverkopers leven immers van deze problemen.
Seksualiteit is een oerdrift. Het ligt in de natuur der driften, dat ze zich slecht laten bedwingen.

Dit realiseerden de kerkvorsten zich heel precies. Aldus stelden zij regels op, waarvan ze van konden vermoeden, dat ze onmogelijk na te volgen zijn. De gelovige bezondigt zich telkens weer aan deze regels, en plaatst zichzelf daarmee buiten de gemeenschap. (sociale controle)

Wie wil er graag buiten de gemeenschap staan? Een mens is nu eenmaal een gemeenschapsdier. Of het nu de gemeenschap van katholieken, protestanten, linkshandigen, brildragers of porschechaufeurs is, gemeenschap is gemeenschap. De ene groep heeft minder, de andere een beetje meer macht.
De gemeenschap van de katholieke kerk is zeer zeker machtiger, dan het college van brildragers.

De macht van een gemeenschap is niet alleen afhankelijk van zijn grootte. In een gemeenschap van twee mensen bij voorbeeld, kunnen de partners elkaar volkomen beheersen en niet in staat zijn zich te  weren tegen de vernederingen van elkaars lichamelijk en / of geestelijk geweld. De machtsverhouding is daardoor bepaald, in de mate van de afhankelijkheid binnen deze relatie.

Seksualiteit speelt daarbij een grote, waarschijnlijk de doorslaggevende rol. Wie van de beide echtelieden bepaald de seksuele "norm" binnen deze gemeenschap. Bovendien, als men denkt het te weten, onze drift haalt steeds weer een streep door de rekening.
Wat doet het er toe, de een is totaal verklemd, de ander probeert alle varianten en standjes uit die er op dat gebied maar mogelijkzijn.

"Vrolijke atheļsten" vinden van zichzelf alles "normaal", hebben geen last van schuld of van schaamte!
"Vrolijke atheļsten" trekken er zich niets van aan, of ze nu "verklemt" of "pervers" zijn. Zodoende zijn ze bestand tegen chantagepogingen van de partner, de kerk of andere instituties, die ons van hen afhankelijkheid zouden kunnen maken.

terug naar

 

Inhoud