Over de relatie tussen macht & kontrole, behoeden & jaloezie
Wie gaarne lijdt, dit hoofdstuk niet lezen a.u.b!Er bestaat een verband tussen macht, controle, behoeden en jaloezie, dat niet zo direct zichtbaar is.

Het ligt in de natuur van de mens, ernaar te streven, "alles onder controle te hebben".

Sinds mensenheugenis streeft en vorst, toetst, onderzoekt en proeft de mens, om zijn omgeving te kunnen controleren.

Op deze wijze tracht hij zijn omgeving te beheren.
Hoe meer ik bezit, hoe meer ik kan beheren.
Hoe meer macht ik heb, hoe meer ik onder controle heb.
Hoe meer ik controleer, hoe meer macht ik heb.
Wie beheerd wordt, en niets bezit, heeft weinig mogelijkheid te controleren.

Tot zover is alles nog duidelijk.

Het verband  tussen macht en controle ligt zo te zeggen voor de hand.

Wat heeft dit te maken met behoeden?

Behoeden is de ideologie der machtelozen, controle over de samenleving te krijgen.

"Mijn kind zal het beter hebben", zegt de behoedende vader. – Hij bedoelt daarmee echter: "Het heeft te doen en te leren, wat ik goed vind”.

"Mijn vrouw heeft het niet nodig buitenshuis te gaan werken", zegt de behoedende echtgenoot. – Hij bedoelt daarmee echter: "Over dat, wat jij uitgeeft, houd alleen ik de controle."

"Mijne man heeft in de keuken niets verloren", zegt de behoedende echtgenote. – Zij bedoelt daarmee echter: "Zonder mij zal hij niet in staat zijn voor zichzelf te kunnen zorgen."

De dagelijkse zorgen, die ik door mijn huishoudgeld, beroep, belastingen, enz heb, wil ik verre van mijn partner houden. Bedoelt wordt: "Als ik de verantwoordelijkheid met mijn partner deel, wordt hij of zij net zo gelijkberechtigd als ik, en daardoor kan ik niet meer degene zijn met de meeste macht".

Wat heeft dit met jaloezie te maken?

Jaloezie is de begeleider van de behoeder.

Angst voor bezits- of machtverlies is de motor van jaloezie.

Jaloezie is het drukmiddel van de behoeder, als zijn "behoeden" geen vruchten draagt.

Jaloezie roert in het slechte geweten. – “Kijk eens hoeveel ik van je houd, je verzorgt, en jou verdedig, en jij waardeert het niet eens!"

In het Duits bestaat er een spreekwoord: "Eifersucht ist eine Leidenschaft, die eifrig sucht, was Leiden schafft." *

Voor diegene, die graag lijden, kan het een geluksgevoel te voorschijn roepen, jaloers of lijdendragende van een jaloerse te zijn.
Wij "vrolijke atheďsten" streven naar een wereld zonder lijden. "vrolijke atheďsten trachten per slot van rekening een betere levenskwaliteit te bereiken.
Een betere levenskwaliteit kan men maar bereiken, als men er bewust naar streeft.

Wij hoeven niet, de "machtigste" te zijn - dat kan sowieso niemand.
Wij hoeven niet, alles onder kontrole te krijgen - dat levert alleen maar frustratie.
Als wij iemand ergens voor behoeden, doen wij dat, omdat het ons vreugde biedt, anderen vreugde te bieden. – Indien het de ander meer vreugde biedt, om niet door ons "behoed" te worden, doet het ons net zo veel plezier.

Wij zijn er ons wel degelijk van bewust, dat dit een ideale situatie is, die moeilijk bereikbaar is. Desondanks hindert het ons niet, hierin te geloven en er vrolijk verder naar te streven.

* Jaloezie is een hartstocht, die ijverig zoekt, wat lijden brengt.terug naar

 

Inhoud