Voor alle mensen die absoluut aan God willen geloven
sommige mensen kunnen zich niet voorstellen dat god niet bestaat.

 

Is een eencellig dier een levend wezen?
Is elke enkele cel in het lichaam van een mens een levend wezen?
Een eencellig dier is in staat alleen te leven.
In geïsoleerde toestand sterft één enkele lichaamscel tamelijk snel.
In ons lichaam ontstaan en sterven voortdurend cellen.
Een mens is niet in staat geïsoleerd te leven. Zuurstof en voedsel zijn de minimale voorwaarden.
Eenzame opsluiting, op water en brood en zonder kommunikatie, overleeft niemand op den duur.
De mens heeft dus, zowel zijn medemensen als een levensvatbare omgeving (kosmos) nodig.
Wij kunnen deze omgeving als reusachtig levend wezen beschouwen, wiens handelingen erop gericht zijn, zichzelf in stand te houden.
Is het dan niet logisch, de mens als een stuk van die kosmos te beschouwen, waarbij de kosmos zich tegenover de mens net zo gedraagt, als de mens zich tegenover zijn lichaamscellen?

Als wij ons niet als een deel van het universum beschouwen, kan het ons net zo ver gaan als het virussen, mikroben, bacillen en andere indringers, die in ons lichaam binnendringen.
Hen word de oorlog verklaard, ze worden bestreden, totdat ze uitgeschakeld zijn. Soms gaat weliswaar de "waard" mee ten onder.

terug naar

 

Inhoud