Over het roddelen
Ik toch niet!

 

Er wordt wat afgebabbeld geleuterd en gelasterd... Ja, waarover kletsen en roddelen we dan zo al?

De sprinkhanen over bodybuilding, de kwezels over het onzedelijk leven, de intellectuelen over het gepeupel, de kuise meisjes over de missworld verkiezingen, enz. enz.

Wanneer u goed luistert, hoort u hoeveel verborgen afgunst en nijd er bij de mensen leeft.
Eigenlijk benijden wij precies datgene, waarover we roddelen.

De sprinkhaan wil er beslist niet uitzien als een bodybuilder, maar misschien... verlangt hij in het geheim toch naar het succes, dat die jongens / meisjes ermee hebben bij het andere geslacht.

De kwezel zal om Gods wille geen onzedelijk leven willen leiden, maar… verlangt, het goede geweten ten spijt, onbewust hunkerend naar een verschrikkelijk groot orgasme.

De intellectueel wil beslist niet zo eenvoudig als het gepeupel zijn, maar toch benijdt hij hun naïeve manier van leven, om alles zo verschrikkelijk simpel te discussiëren.

Het kuise meisjes... tja, die wil zich beslist niet tentoonstellen, bovendien, wie wil zoiets nu zien? Dit ergert haar. Maar in haar hart zou ze ook graag zien en gezien worden.

Natuurlijk kletst en roddelt u niet, en indien dat wel het geval is,... dan toch alleen maar op een positieve opbouwende manier? Waarschijnlijk wilt u alleen maar:

*   uw levensfilosifie ter kennis brengen,

*   Iemand voor iets of iemand waarschuwen,

*   gewoon aan wat "plezants" in een gezellige ronde bijdragen.

"Vrolijke atheïsten" leven in het bewustzijn, dat er naast hun levenswijze noch andere leefwijzen bestaan. Zij tasten die niet aan, (mits ze er zelf niet door aangetast worden). vooral oefenen ze zich in de kunst, er zich niet door te laten verstoren. Hoogstens hebben ze mededogen met hen, die niet in staat zijn, op welke manier dan ook, hun geluk te vinden.

terug naar

 

Inhoud