Over oorlog
ít Belangrijkste, je vindt een paar domme!

 

Volgens de encyclopedie is oorlog "een georganiseerde conflictsituatie om met geweld politieke, economische, ideologische of militaristische belangen te beslechten".

Daar neemt natuurlijk niemand vrijwillig aan deel.
Daarvoor benodigt men kunstmatige vriend-vijand tegenstellingen.

Een vijand kan alleen maar iemand zijn met wie ik mij niet kan identificeren.
Deze identificatie wordt gegeven door plaatselijke despoten die, wanneer er sociale conflicten uitbreken en er een machtsvacuŁm ontstaat, zij zich een behoorlijk stuk macht willen toeŽigenen.

Zij hebben een identiteit (of nemen een aan) waarin zij zo veel mogelijk aanhangers kunnen vinden.

Dit kan een taal zijn, een godsdienst, een huidkleur of een ideologie, een "ras" of een nationaliteit, dat speelt hier geen rol.

Zo gezien zijn er:

*†† Geen godsdienstoorlogen (alleen, is het een testimonium paupertatis om vrede te preken en zich voor een oorlog te laten aanhalen).

*†† Geen rassenrellen (welke "rassen" maken dan rellen? toch wel die, die niets hebben en zo ook niets kunnen verliezen).

*†† Geen ideologische oorlog (verzadigde mensen kun je met een ideologie niet van achter de kachel vandaan lokken).

*†† Geen nationale oorlogen (kunt u zich voorstellen, dat twee staten zonder armoede zoals bv. Nederland en Luxemburg oorlog gaan voeren met elkaar ondanks hun verschil in taal en godsdienst?).

De despoten verklaren, dat iedereen, die niet in het bezit is van de door hun voorgeschrevenen "identiteit", medeplichtig is aan sociaal onrecht.

En het spel kan nu beginnen.
De president roept op tot strijden voor volk en vaderland, de aanvoerders mobiliseren hun klieken, de pastoor zegent de wapens... en wij leeghoofden timmeren elkaar vervolgens de hersens in.

terug naar

 

Inhoud