Over de grootste sekte der wereld
Sekte of kerk, het verschil zit alleen maar in de omvangrijkheid.Aan de "Poolse sektenleider" Woitilla werd naar aanleiding van een bezoek in Zuid-Amerika in een interview gevraagd, wat hij ervan vond, dat er in dit werelddeel in de loop van de eeuwen met onschuldige burgers zo veel beulerijen "in de naam van God" werden gedreven.

Zijn antwoord daarop was: Ik dank God op mijn blote knieŰn, dat Amerika ontdekt is vˇˇr de grote kerkscheuring.

Wat dit antwoord met de vraag te maken heeft moge de goden weten; misschien hun plaatsvervangers hier op aarde; een normale sterveling in ieder geval niet.

Hier zijn nog een paar mogelijke verklaringen voor het antwoord van Woitilla:

1. Misschien bedoelt hij, dat er na de kerkscheuring, dubbel zo veel beulerijen over hen zouden zijn gekomen.
2. De "plaatsvervanger" aderverkalkt net zo hard als iedere andere grijsaard, blijft echter ondanks seniliteit tot aan zijn dood zijn ambt bekleden.
3. Hij heeft niet goed geluisterd en vertelt gewoon maar, wat hij altijd al wilde vertellen.
4. Hij vind dat wat er gebeurd is rechtvaardig en onderstreept met zijn antwoord, dat de inboorlingen groot geluk gehad hebben, dat hen het juiste pad getoond werd.

Kies hier maar een verklaring uit.

Naar het schijnt zijn er inderdaad mensen die, wat deze man zegt, zonder meer voor de absolute waarheid houden.

Wij "vrolijke athe´sten" zijn alleszins van mening, dat men zich voor zulke mensen beter in acht neemt.

terug naar

 

Inhoud