Over geld en andere belijdenissen
Geld, de clandestiene dictator.

 

Laten we veronderstellen dat de intenties van de verschillende religies positief zijn.
Laten we veronderstellen dat de intenties van het communisme positief zijn.
Laten we veronderstellen dat de intenties van het nationalisme positief zijn.

Voornamelijk deze drie hoofdbewegingen bepalen het verloop van de geschiedenis. Niet altijd onder deze benamingen, maar in principe met dezelfde grondbeginselen.

Zo lang de machtsverhoudingen van deze hoofdlijnen in evenwicht zijn is het leven op onze planeet aangenaam tot prachtig.

Door vroegere optekeningen en eigen observaties weten wij wat er gebeurt indien één van deze drie het absolute geweldmonopolie heeft.

Hetzij een nationalistische, een communistische of een religieuze dictatuur, ze hebben elkaar niets te verwijten, vooral als het over gebruik van onmenselijke methoden bij de beknotting van onze vrijheid gaat.

"Verlichte moderne mensen" zijn zich daarvan bewust en vermijden instituten, die zulke ideëen extreem propageren.

Maar ze laten zich wel door een dictatuur verleiden, die precies zo vrijheidsberovend is als de politieke of de religieuze, namelijk de dictatuur van het geld!
Alles en iedereen wordt naar zijn geldwaarde gemeten. Voor er ergens iets in beweging gezet wordt, wordt eerst gerekend en geteld, of het dan ook de moeite loont. Dat wat meer geld opbrengt en minder kost, is beter. Andere argumenten worden niet in de beslissingen betrokken.

En net zo als bij andere dictaturen, kan de enkeling er weinig tegen beginnen, zelfs wanneer er veel tegenstanders van die dictatuur zijn, die stiekem zijn mening delen. Het is nu eenmaal gemakkelijker en veiliger om met de massa te zwemmen.

Wij "vrolijke atheïsten" zijn ook voor deze dictatuur op onze hoede. Wij laten ons door deze mechanismen niet verleiden. Wij streven in onze bedoelingen wel naar "meer", maar dan hoofdzakelijk op het terrein van levenskwaliteit. Geld is daarbij alleen maar een middel (een gereedschap) om een doel te dienen.

Het is immers die levenskwaliteit die ons naar de gelukzaligheid brengt. Het enige doel dat autonoom is en verder geen verklaringen meer nodig heeft.

terug naar

 

Inhoud