Over de zekerheid
Hoe behoefte aan zekerheid uitgebuit word.

 

Of het nu de keuringsdiensten, de verzekeringen, de politici of de religieuze ijveraars zijn, ze willen ons allemaal zekerheid aanbieden.

Voor een keuringsdienst is het geen moeite te veel, geen weg te ver, geen eis te dom, de inspectie bereikt bijna iedereen van ons. Tenzij u nooit met een auto rijdt, geen openbaar vervoer gebruikt, nooit met een lift gaat en geen enkele kermisattractie ingaat, geen verwarming heeft; kortom, tenzij u zowel direct als indirect geen energie gebruikt. Dan bestaat de kans dat u aan de inspectie ontkomt.

Voor een verzekeringsagent is het geen moeite te veel, geen weg te ver, geen eis te dom, de verzekeringsagent bereikt bijna iedereen van ons. Tenzij u niets bezit en op straat leeft; en daardoor nog niet eens een leven heeft dat het waard is om te verzekeren. Dan bestaat de kans om aan de verzekeringsagent te ontkomen.

Voor een politicus is het geen moeite te veel, geen weg te ver, geen eis te dom, De politicus bereikt bijna iedereen van ons. Tenzij u geen stemrecht heeft, en u niemand kent die stemrecht heeft; zelfs niet iemand kent die wel een ander kent die stemrecht heeft. Dn bestaat de kans om aan een politicus te ontkomen.

Voor een religieuze ijveraar is het geen moeite te veel, geen weg te ver, geen eis te dom, de religieuze ijveraars bereiken bijna iedereen van ons. Tenzij... vergeet het, de bereiken iedereen.

Allemaal samen hebben ze maar n doel: ze willen de wereld beschermen door verantwoordelijkheden van anderen over te nemen.

Die van de keuring zouden het liefst elke afzonderlijke technische gebeurtenis door n van hun bedienden laten controleren.

De verzekeringsagenten zouden het liefst elk afzonderlijk risico tot in het kleinste detail afdekken.

De politici zouden het liefst voor elke afzonderlijke handeling een eigen wet ontwikkelen.

De religieuze ijveraars willen ons zelfs tot na de dood voor de verdoemenis bewaren.

Het is onbetwistbaar dat ieder van ons zich tegen onverwachte voorvallen wil verzekeren. Onbetwistbar is ieder van ons met een kleinere of grotere portie voorzichtigheid uitgerust.

Deze omstandigheid wordt door sommigen tot aan de grens van de "omniummentaliteit" geperfectioneerd. Er wordt net zo lang getest, verzekerd, wetten gemaakt en gebeden totdat het laatste gevoel van onzekerheid is uitgebannen.

Elke verantwoordelijkheid voor alle niet te voorziene toevallen wordt daardoor in vreemde handen gegeven.

Deze "omniummentaliteit" leidt ertoe, dat wij eraan gewend raken, dat er altijd wel iemand is, die de verantwoordelijkheid van ons overneemt. Niet alleen voor onverwachte gebeurtenissen, maar per slot van rekening, voor alles. - Zo worden wij langzaam maar zeker "onder curatele gesteld".

De prijs voor die 100% zekerheid is te hoog. Vooral omdat die niet bestaat.

Nergens gebeuren er zo veel ongevallen door menselijke fouten als daar, waar er de veiligste machines zijn.
Nergens zijn er zo veel Eigendomsdelicten als daar waar de meesten hier tegen verzekerd zijn.
Nergens zijn er zo veel advocaten, die het recht verdraaien, als daar waar de "democratische rechtsstaat" het hoogst in aanzien staat.
Nergens zijn er zo veel pedofielen, homoseksuelen en alcoholisten als daar, waar door de religieuze ijveraars beweerd wordt, "dit ons in het verderf stort.

"Vrolijke athesten" voorkomt het begin. Neem afstand van de 100% gekochte zekerheid, en neemt het lot in uw eigen hand; draagt uw eigen verantwoordelijkheid. Het zal u eerder gelukkig maken.

terug naar

 

Inhoud