Over een leven zonder belijdenis
zin of onzin, nou en.

 

Voor boeddhisten is boeddha de ware. Voor de christenen is dat Christus en voor de mohammedanen is Mohammed de enige echte.

Aan een "vrolijke athe´st" is noch nooit iemand verschenen. Een "vrolijke athe´st" kent niemand die een verschijning had. Een "vrolijke athe´st" wantrouwt iedereen die een verschijning voorwendt en zij die daarin geloven.
Een "vrolijke athe´st" gelooft in zichzelf.

Hij probeert de zin van het leven in zichzelf te vinden en zijn oncontroleerbare driften niet uit handen te geven aan een priester, een imam, een prediker, een meester of een andere goeroe.

Godsdienstige- en confessionele groeperingen, kerken, sekten of soortgelijke gemeenschappen trachten anderen van hun "waarheid" te overtuigen (bv het veldwerk der Jehovagetuigen). In sommige gevallen gaat men zelfs zo ver zijn "tegenstander" te elimineren, (bv de strijd in NoordIerland en JoegoslaviŰ).

Een "vrolijke athe´st" wordt des te vrolijker, als hij zich de onzin van het leven bewust wordt.

Het is best mogelijk, dat de ÚÚn of de ander gelijk heeft en dat het na de dood inderdaad verder gaat.
Een "vrolijke athe´st" is dan onmiddellijk bereid zijn onrecht zonder rancune toe te geven.

terug naar

 

Inhoud